Izjave o nepostojanju sukoba interesa

Sukladno članku 80. ZJN 2016 predstavnici naručitelja obvezni su potpisati izjavu o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa te je ažurirati bez odgađanja ako nastupe promjene.

Nadalje, naručitelj je obvezan na temelju izjava svojih predstavnika na svojim internetskim stranicama objaviti popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. ZJN 2016 ili s njim povezane osobe u sukobu interesa ili obavijest da takvi subjekti ne postoje te ih ažurirati bez odgađanja ako nastupe promjene.


Izjave_sukob interesa – Nadzorni odbor

Izjave_sukob interesa – Nadzorni odbor

Izjava_sukob interesa – Direktor Zlatko Kantoci, dipl.oec.

Izjava_sukob interesa – Direktor Zlatko Kantoci, dipl.oec._AŽURIRANO

Izjava sukob interesa – Direktorica Anica Krušlin, oec.

Izjava sukob interesa – Direktor Marijan Peer, ing. građ.