Unutarnja kontrola

Odlukom o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti imenovana je
Tanja Kračun, mag. oec., voditeljica općih poslova.

Kontakt podaci osobe zadužene za nepravilnosti:

Odluka o imenovanju osobe za nepravilnosti

Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru


Unutarnje prijavljivanje nepravilnosti temeljem Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti

U smislu Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (NN 46/22) nepravilnosti su kršenja zakona i drugih propisa te nesavjesno upravljanje javnim dobrima, javnim sredstvima i sredstvima Europske unije koje predstavlja ugrožavanje javnog interesa, a koja su povezana s obavljanjem poslova kod određenog poslodavca.

Postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti u Niskogradnji d.o.o. uređen je Pravilnikom o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobe i njezina zamjenika.

Postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti započinje dostavljanjem prijave povjerljivoj osobi/zamjeniku-ci zaduženoj za prijavljivanje nepravilnosti.

Odluka o imenovanju povjerljive osobe i njezina zamjenika-unutarnje nepravilnosti

Nepravilnost se može prijaviti putem obrasca za prijavljivanje nepravilnosti u PDF ili WORD verziji.


KONTAKT PODACI:

Povjerljiva osoba:

Krunoslav Kučiš

Adresa: Stjepana Radića 17, 49 218 Pregrada

Telefon: 049/376-126

e-mail: nepravilnosti@niskogradnjapregrada.hr


Zamjenik/ca povjerljive osobe:

Barbara Svečak

Adresa: Stjepana Radića 17, 49 218 Pregrada

Telefon: 049/376-126

e-mail: nepravilnosti@niskogradnjapregrada.hr