Upravljanje grobljima

Grad Pregrada je Niskogradnji d.o.o. dao koncesijom na upravljanje sva četiri groblja koja se nalaze na području grada Pregrade:

  • gradsko groblje Pregrada

  • mjesno groblje Kostel

  • mjesno groblje Vinagora

  • mjesno groblje Stipernica


DOKUMENTI:

ODLUKE – CJENICI

UPUTE


PLANOVI