Proizvodnja agregata

Proizvodnja agregata najznačajnija je djelatnost u poslovanju Društva.
Niskogradnja d.o.o. posjeduje eksploatacijsko polje dolomitnog kamena u Pregradi za potrebe izgradnje cesta, nasipa, za građevinske djelatnosti visokogradnje te za daljnju preradu u betonarama i sl.

(1) Drobljeni kameni agregat naziva agregat  0-4 mm zadovoljava sljedeće uvjete za proizvodnju:

 1. agregata za beton, frakcija 0/4 mm, prema normi HRN EN 12620:2008, za betone za uporabu u zgradama, cestama i drugim inženjerskim građevinama i u skladu sa Tehničkim propisom za betonske konstrukcije, prilog D (NN 139/09, 14/10, 125/10, 136/12)
 2. agregata za nevezane i hidrauličkim vezivom vezane materijale, frakcija 0/4 mm, prema normi HRN EN 13242:2008, za izgradnju cesta i drugih inženjerskih građevina
 3. agregata za mort, frakcija 0/4 mm, prema normi HRN EN 13139:2003, HRN EN 13139:2003/AC:2006, Za izradu morta za uporabu u zgradama, cestama i drugim inženjerskim građevinama
 4. drobljenog i neklasiranog kamena za izgradnju i održavanje gospodarskih cesta, šumskih i nerazvrstanih cesta (TUGC-Zgb/89)

(2) Drobljeni kameni agregat naziva agregat  0-16 mm zadovoljava sljedeće uvjete za proizvodnju:

 1. agregata za beton, frakcija 0/16 mm, prema normi HRN EN 12620:2008, za betone za uporabu u zgradama, cestama i drugim inženjerskim građevinama
 2. agregata za nevezane i hidrauličkim vezivom vezane materijale, frakcija 0/16,  prema normi HRN EN 13242:2008,  za izgradnju cesta i drugih inženjerskih građevina
 3. drobljenog i neklasiranog kamena za izgradnju i održavanje gospodarskih cesta, šumskih i nerazvrstanih cesta (TUGC-Zgb/89)

(3)  Drobljeni kameni agregat naziva agregat  0-31,5  mm zadovoljava sljedeće uvjete za proizvodnju:

 1. agregata za nevezane i hidrauličkim vezivom vezane materijale, frakcija 0/31,5 mm, prema normi HRN EN 13242:2008,  za izgradnju cesta i drugih inženjerskih  građevina
 2. drobljenog i neklasiranog kamena za izgradnju i održavanje gospodarskih cesta, šumskih i  nerazvrstanih cesta (TUGC-Zgb/89)

(4) Drobljeni kameni agregat naziva agregat  0-63  mm zadovoljava sljedeće uvjete za proizvodnju:

 1. agregata za nevezane i hidrauličkim vezivom vezane materijale, frakcija 0/63 mm, prema normi HRN EN 13242:2008,  za izgradnju cesta i drugih inženjerskih građevina
 2. drobljenog i neklasiranog kamena za izgradnju i održavanje gospodarskih cesta, šumskih i nerazvrstanih cesta (TUGC-Zgb/89)

(5) Drobljeni kameni agregat, naziva 0-31,5 mm i 0-63 mm,  zadovoljava zahtjeve:

 1. Općih tehničkih uvjeta za radove na cestama, Zagreb 2001.

(6) Nasipni materijal zadovoljava zahtjeve:

 1. Općih tehničkih uvjeta za radove na cestama, Zagreb 2001., Knjiga II, točka 09-3 za izradu nasipa od kamenog materijala i za slične radove
 2. Pripreme materijala za posipavanje kod poledice na cestama

(7) Lomljeni kamen zadovoljava zahtjeve:

 1. Općih tehničkih uvjeta za radove na cestama, Zagreb 2001.
 2. Općih tehničkim uvjetima za radove u vodnom gospodarstvu, Zagreb, 2011.