Kontakt

NISKOGRADNJA d.o.o., Stjepana Radića 17, 49 218 Pregrada


Društvo je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS:080169605

  • OIB: 23210692018
  • IBAN: HR7623400091110017100 – PBZ
  • IBAN: HR9324020061100441335 – ERSTE

Temeljni kapital Društva iznosi 298.374,15 EUR i uplaćen je u cijelosti.

Uprava: Marijan Peer, ing. građ.

VLASNIK/CI: GRAD PREGRADA, 100%-tni VLASNIK


CENTRALA


UPRAVA

Direktor: Marijan Peer, ing. građ.


OPĆI POSLOVI

Zamjenica direktora: Anica Krušlin, oec.


KOMUNALNI POSLOVI I GRAĐEVINARSTVO

Voditelj komunalnih poslova i građevinarstva: Darko Ivanjko, ing. građ.

ZIMSKA SLUŽBA

Koordinator zimske službe: Darko Hrestak

  • Broj mobitela: 091 376 1255

KAMENOLOM, PROIZVODNJA I SANACIJA

Pregrada Vrhi 123/1, 49 218 Pregrada

Voditelj poslova proizvodnje i sanacije u kamenolomu: Daniel Hajsek, dipl. ing. rud.

VAGA

Kostelgradska 44, 49 218 Pregrada


Kontaktirajte nas!