Etički kodeks

Etičkim kodeksom utvrđuju se osnovna etička pravila svih zaposlenika u Niskogradnji d.o.o. (u daljnjem tekstu: Društvo) radi utvrđivanja i promoviranja temeljnih etičkih vrijednosti u poslovnim odnosima, te postupci u slučaju njihovih povreda.
Društvo posluje u javnom interesu, naročito poštujući i uvažavajući osnovne vrijednosti kao što su poštenje, pravičnost, odgovornost, integritet, kvaliteta usluga, transparentnost, poduzetnost, timski rad i druge vrijednosti.

POVJERENIK ZA ETIKU

Građani, korisnici usluga, poslovni partneri i zaposlenici mogu podnijeti prijavu u slučaju sumnje na povredu odredaba Etičkog kodeksa uz osiguranu zaštitu tajnosti podataka o podnositelju.

Prijave se podnose Povjereniku za etiku, na slijedeći način:

  1. putem telefona na broj: +385 (0)49-376-126
  2. putem faksa na broj: +385 (0)49-377-477
  3. elektroničkom poštom službeniku za informiranje: info@niskogradnjapregrada.hr;
  4. poštom na adresu: NISKOGRADNJA d.o.o, Stjepana Radića 17, 49 218 Pregrada, sa naznakom Povjerenik  za etiku;
  5. osobno na adresu: NISKOGRADNJA d.o.o, Stjepana Radića 17, 49 218 Pregrada, Hrvatska, radnim danom od 07:30 do 14:30 sati.

POVJERENIK ZA ETIKU:
Anica Krušlin, oec,
NISKOGRADNJA d.o.o, Stjepana Radića 17, 49 218 Pregrada
Tel.: +385 (0)49-376-126
Fax.: +385 (0)49-377-447
E-mail službenika za informiranje: info@niskogradnjapregrada.hr
Uredovno vrijeme za rad sa strankama određuje se radnim danom od 07:30 do 14:30 sati.


Etički kodeks i Odluka o imenovanju Povjerenika za etiku