Sanacija udarnih rupa na nerazvrstanim cestama na području grada Pregrade

Novosti

U sklopu redovnog održavanja nerazvrstanih cesta na području grada Pregrade, danas je započela sanacija udarnih rupa na asfaltiranim dionicama cesta po mjesnim odborima. Radovi su započeli u MO Cigrovec, a nastavit će se u narednim danima prema dostavljenim prioritetima mjesnih odbora i ovisno o vremenskim prilikama.