PRIOPĆENJE ZIMSKE SLUŽBE

Novosti

Zimska služba grada Pregrade izvršila je i sinoć preventivno posipavanje i čišćenje nerazvrstanih cesta na području grada, te se vraća u stanje pripravnosti, ovisno o vremenskim prilikama. Vezano uz jučerašnje komentare i kritike građana, smatramo da moramo ukazati na nekoliko stvari. Zimska služba grada Pregrade raspolaže sa 11 vozila različitog kapaciteta čišćenja i posipavanja, i pokriva sveukupno 260,8 km nerazvrstanih cesta, od čega cca 110,8 km asfaltiranih i cca 150 km makadamskih cesta. U dva izlaska zimske službe (02. i 03. prosinca) ukupno je utrošeno 46 m³ kamenog agregata i 17 m³ soli, te 78 sati rada strojeva i djelatnika.

Prema Pravilniku o održavanju cesta (NN 90/2014), ceste i javne površine u domeni zimske službe Grada Pregrade smatraju se prohodnima ukoliko visina snijega na kolniku ne prelazi 15 cm i ukoliko je promet moguć s vozilima koja imaju zimsku opremu. Zimska služba je dužna osigurati prohodnost u razdoblju od 07:00 do 20:00 sati, odnosno uskladiti prohodnost sa lokalnim potrebama, sa mogućim kraćim zastojima ovisno o intenzitetu i vrsti padalina. Iako je izvršeno raljenje i posipavanje cesta, kasnije miješane padaline snijega i ledene kiše, tijekom noći, u kombinaciji s niskom temperaturom usporile su djelovanje soli, i omogućile zadržavanje tankog snježnog pokrivača na cestama. No, taj sloj na cesti nije onemogućavao prometovanje cestama, uz poštivanje zimskih uvjeta i korištenje zimske opreme.

Redovito obavještavamo građane o svim našim aktivnostima putem društvene stranice, objavljujemo relevantne brojeve telefona, i prema dojavama usmjeravamo našu operativu. U nekoliko navrata smo pisali o pripremi zimske službe, i istaknuli ime i broj koordinatora zimske službe, kojeg ćemo ponoviti i ovdje – Slavko Hanžić (0913761284), kao koordinator zimske službe odgovoran je za sve upite i organizaciju operative na terenu prema potrebama i hitnosti situacije. Ukoliko građani imaju kakvih upita, primjedbi ili zahtjeva vezano uz zimsku službu, molimo da se obrate njemu, ili u slučaju njegove nedostupnosti u upravu, koja će proslijediti podatke.

Zimska služba ima zadaću osigurati mogućnost odvijanja prometa cestama uz najveću moguću sigurnost sudionika u prometu koja se može postići raspoloživim sredstvima. Da bi sustav zimske službe kao takav funkcionirao, nužna je i dobra komunikacija građana i izvođača, ali i poštivanje zimskih uvjeta na cesti, posebno u vidu obvezne zimske opreme i ponašanja na cesti u zimskim uvjetima.