Apel građanima – pravilno odlaganje otpada

Novosti

Potaknuti ponovnim neprikladnim odlaganjem i odvajanjem otpada na pojedinim lokacijama, kao i nesavjesnim razbacivanjem otpada i biootpada, kartonske ambalaže te nedopuštenim razmještanjem spremnika po zelenim otocima, još jednom apeliramo na građane da se pridržavaju zakonskih odredaba o održivom gospodarenju otpadom.

Na području grada Pregrade uveden je učinkovit sustav gospodarenja otpadom, koji uključuje redovni odvoz otpada iz kućanstava jednom tjedno, odvozom korisnog otpada (papir, plastika) jednom mjesečno, odvozom glomaznog otpada 2 puta godišnje, zelenim otocima u svakom mjesnom odboru i reciklažnim dvorištem koje može primiti većinu vrsta otpada koji nastaju u kućanstvima.

Molimo Vas da otpad (karton, vreće i sl.) ne odlažete izvan spremnika za otpad te da otpad kao što su kante raznih vrsta boja, igračke, kašete, elektronički otpad, namještaj i sl. ne odlažete u spremnike na zelenim otocima jer isti nisu predviđeni za takvu vrstu otpada. Na zelene otoke, koji se nalaze u svakom mjesnom odboru na području grada Pregrade, moguće je samo povremeno odložiti pojedine vrste otpada, ovisno o postavljenim kontejnerima – staklo (zeleni), papir (plavi), plastiku (žuti) te manji metalni otpad (crni).

Prethodno navedeni otpad, glomazni otpad i mnoge druge vrste otpada koje nastaju u kućanstvima a nisu obuhvaćene redovnim odvozom otpada ili zelenim otocima, građani mogu predati na reciklažno dvorište koje se nalazi na lokaciji Vrhi Pregradski 23 (kraj stočnog sajma) i za građane radi 3 puta tjedno – ponedjeljak (od 07,00 do 15,00 sati), srijeda (u zimskom režimu od 07,00 do 15,00 sati, u ljetnom od 12,00 do 20,00 sati) i subota (od 07,00 do 15,00 sati).

Pravilnim zbrinjavanjem i odvajanjem otpada čuvamo okoliš, doprinosimo efikasnom i održivom gospodarenju otpadom i smanjenju broja odlagališta, budući da se ovako odvojeni otpad može reciklirati i ponovno staviti u uporabu, čime se smanjuje zagađenje i postiže energetska učinkovitost.

Učinimo sve da grad Pregrada bude uredan i čist kako mu to i dolikuje. Da bi se to ostvarilo, uz dostupne mogućnosti zbrinjavanja otpada, potrebno je samo malo dobre volje i savjesnosti, na koje apeliramo.