Ana Šantek dobitnica nagrade reciklažnog dvorišta za 2021. godinu

Novosti

Nakon pregleda podataka o predaji otpada u reciklažno dvorište, Niskogradnja d.o.o., kao upravitelj reciklažnog dvorišta, i ove godine nagrađuje jednog od najaktivnijih sugrađana u 2021. godini, koji redovito predaje otpad u reciklažno dvorište prigodnom nagradom.

Ove godine to je Ana Šantek, koja je predajom otpada u reciklažno dvorište s ukupno 27 dolazaka, pokazala brigu o okolišu i važnost očuvanja sredine u kojoj živimo. Prigodnu nagradu uručili su joj gradonačelnik Pregrade Marko Vešligaj i direktor Niskogradnje d.o.o. Marijan Peer.

Od početka ove godine pa do kraja studenoga, građani su na reciklažno dvorište predali ukupno 158.212,50 kg raznog otpada, od čega najviše glomaznog otpada, raznih vrsta građevinskog otpada, plastike, otpadnih guma i stare elektroničke i električne opreme, jedne od najraširenije vrste opasnog otpada iz kućanstava.

Upućujemo čestitke gospođi Ani, a ostale građane još jednom pozivamo da se priključe zajednici građana koji svojom svjesnošću i pravilnim odlaganjem otpada doprinose čistoći i uređenosti našeg grada.