SANACIJA UDARNIH RUPA NA NERAZVRSTANIM CESTAMA NA PODRUČJU GRADA PREGRADE

Novosti

U sklopu redovnog održavanja nerazvrstanih cesta na području grada Pregrade, Niskogradnja je započela ovogodišnju sanaciju udarnih rupa na asfaltiranim dionicama cesta po mjesnim odborima. Prvi radovi izvedeni su na području MO Pregrada, a daljnji radovi na sanaciji udarnih rupa obavljat će se prema dostavljenim prioritetima mjesnih odbora i ovisno o vremenskim prilikama.