PRIOPĆENJE ZA JAVNOST – ARHEOLOŠKI LOKALITET

Na području kamenoloma Pregrada II, na položaju Kunagora-Japica, otkriveno je dosad nepoznato arheološko nalazište. Do otkrića nalazišta došlo je slučajno, donacijom predmeta arheološke starosti Muzeju grada Pregrade od strane fizičke osobe i navođenjem lokacije na kojoj su ti predmeti pronađeni. Preliminarnim pregledom lokacije od strane ravnatelja muzeja, pronađeno je još pokretnih arheoloških nalaza koji su […]

Continue Reading

Natječaj za radno mjesto–KOMUNALNO GRAĐEVINSKI RADNIK II (M/Ž)

Uprava Niskogradnje d.o.o. za stambeno komunalne djelatnosti raspisuje s danom 28.04.2021. natječaj za radno mjesto KOMUNALNO GRAĐEVINSKI RADNIK II (M/Ž), 1 radnik, rad na određeno, povećan opseg poslova. Natječaj je otvoren do 05.05.2021. Uvjete i način prijave možete pogledati na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na poveznici: NATJEČAJ-KOMUNALNO GRAĐEVINSKI RADNIK II (M/Ž)

Continue Reading

DIMNJAČAR: OBAVIJEST DOMAĆINSTVIMA NASELJA BENKOVO I SVETOJURSKI VRH – MO BENKOVO

Poštovani, sukladno Odluci o obavljanju dimnjačarskih poslova (klasa: 363-01/17-01/80, ur. broj: 2214/01-01-17-5), provesti će se redovna kontrola i čišćenje dimovodnih objekata, te mjerenje izlazno-povratnih plinova kod uređaja na plinsko gorivo. U razdoblju od 03.05.-14.05.2021. godine, ovlašteni dimnjačar provoditi će redovnu kontrolu i čišćenje na području naselja BENKOVO i naselja SVETOJURSKI VRH u MO BENKOVO, u […]

Continue Reading

DIMNJAČAR: OBAVIJEST DOMAĆINSTVIMA NASELJA BUŠIN I VALENTINOVO – MO BUŠIN

Poštovani, sukladno Odluci o obavljanju dimnjačarskih poslova (klasa: 363-01/17-01/80, ur. broj: 2214/01-01-17-5), provesti će se redovna kontrola i čišćenje dimovodnih objekata, te mjerenje izlazno-povratnih plinova kod uređaja na plinsko gorivo. U razdoblju od 22.04.-30.04.2021. godine, ovlašteni dimnjačar provoditi će redovnu kontrolu i čišćenje na području naselja BUŠIN i naselja VALENTINOVO u MO BUŠIN, u vremenskom […]

Continue Reading

Niskogradnja d.o.o. ulaže u novu opremu za zaštitu okoliša u kamenolomu

Niskogradnja d.o.o. kao koncesionar eksploatacijskog polja u kamenolomu „Pregrada II“ izvodi radove na eksploatacijskom polju Pregrada II na temelju Ugovora o koncesiji za eksploataciju mineralnih sirovina na eksploatacijskom polju „Pregrada II“, sukladno odredbama Zakona o rudarstvu. Kao i mnogi drugi izvođači radova na otvorenim kopovima, Niskogradnja d.o.o. suočena je sa emisijom čestica prašina, koja se […]

Continue Reading

DIMNJAČAR: OBAVIJEST DOMAĆINSTVIMA NASELJA VOJSAK – MO PLEMENŠĆINA I NASELJA KLENICE – MO BUŠIN

Poštovani, sukladno Odluci o obavljanju dimnjačarskih poslova (klasa: 363-01/17-01/80, ur. broj: 2214/01-01-17-5), provesti će se redovna kontrola i čišćenje dimovodnih objekata, te mjerenje izlazno-povratnih plinova kod uređaja na plinsko gorivo. U razdoblju od 08.04.-16.04.2021. godine, ovlašteni dimnjačar provoditi će redovnu kontrolu i čišćenje na području naselja VOJSAK u MO PLEMENŠĆINA i naselja KLENICE u MO […]

Continue Reading