Natječaji za radna mjesta – RADNIK NA ODRŽAVANJU POSTROJENJA II (M/Ž) i KOMUNALNO GRAĐEVINSKI RADNIK II (M/Ž)

Uprava Niskogradnje d.o.o. za stambeno komunalne djelatnosti raspisuje s danom 18.09.2018. natječaje za sljedeća radna mjesta: RADNIK NA ODRŽAVANJU POSTROJENJA II (M/Ž), 1 radnik na određeno, povećan opseg poslova; uvjete i način prijave možete pogledati na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na poveznici HZZ: →NATJEČAJ – RADNIK NA ODRŽAVANJU POSTROJENJA II (M/Ž) KOMUNALNO GRAĐEVINSKI RADNIK II […]

Continue Reading

WORLD CLEANUP DAY 15.09.2018. – ZELENA ČISTKA

Globalnom pokretu World cleanup day pridružuje se i grad Pregrada, sa akcijom čišćenja okoliša od Lenartovih stuba do Kunagore, a akciju u operativnom i tehničkom dijelu pokriva Niskogradnja d.o.o. U Hrvatskoj je koordinator ovog globalnog pokreta organizacija Zelena čistka, pod čijom koordinacijom je uspješno provedena travanjska akcija čišćenja okoliša. Dođite 15.09.2018. do 08,30 sati na […]

Continue Reading

Natječaji za radna mjesta–RUKOVATELJ GRAĐEVINSKIM STROJEVIMA (M/Ž), RADNIK NA ODRŽAVANJU POSTROJENJA (M/Ž) i KOMUNALNO GRAĐEVINSKI RADNIK (M/Ž)

Uprava Niskogradnje d.o.o. za stambeno komunalne djelatnosti raspisuje s danom 07.09.2018. natječaje za sljedeća radna mjesta: RUKOVATELJ GRAĐEVINSKIM STROJEVIMA (M/Ž), 1 radnik na neodređeno, upražnjeni poslovi; uvjete i način prijave možete pogledati na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na poveznici HZZ: →NATJEČAJ – RUKOVATELJ GRAĐEVINSKIM STROJEVIMA (M/Ž) RADNIK NA ODRŽAVANJU POSTROJENJA (M/Ž), 1 radnik na […]

Continue Reading

Nastavak komunalnih radova

Stabilizacijom vremenskih prilika, ekipe Niskogradnje nastavljaju komunalne radove na održavanju zelenih površina, groblja i održavanju i sanaciji cesta. Tako se danas uređuju zelene površine na gradskom trgu i starom mjesnom groblju u Kostelu, te nastavljaju radovi na gradskom groblju. Također, radi se na sanaciji i popravku cesta na području mjesnog odbora Plemenšćina i Sopot (Vražja […]

Continue Reading

Održana akcija Zelena čistka – jedan dan za čisti okoliš

U subotu je na području grada Pregrade održana akcija Zelena čistka – jedan dan za čisti okoliš. U akciju čišćenja okoliša uključili su se mjesni odbori, udruge, vrtić te osnovna i srednja škola, a operativno i tehnički akciju je pokrivala Niskogradnja d.o.o., koja je sa dojavljenih lokacija odvozila i zbrinula prikupljeni otpad u akciji. Prikupljene […]

Continue Reading

Natječaj za radno mjesto–KOMUNALNO GRAĐEVINSKI RADNIK (M/Ž)

Uprava Niskogradnje d.o.o. za stambeno komunalne djelatnosti raspisuje s danom 19.04.2018. natječaj za radno mjesto KOMUNALNO GRAĐEVINSKI RADNIK (M/Ž), 2 radnika, rad na određeno, povećan opseg poslova. Natječaj je otvoren do 26.04.2018. Uvjete i način prijave možete pogledati na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na poveznici HZZ: →NATJEČAJ – KOMUNALNO GRAĐEVINSKI RADNIK (M/Ž)

Continue Reading

Zelena čistka 2018.

U Hrvatskoj će se ove godine na Dan planeta Zemlje (22. travnja) održati najveća ekološka nacionalna kampanja “Zelena čistka – Jedan dan za čisti okoliš”, koja će šesti put okupiti volontere iz svih dijelova Hrvatske u čišćenju divljih odlagališta otpada. Ovoj globalnoj akciji se i ove godine pridružuje grad Pregrada, i 21. travnja – u […]

Continue Reading