Nabava novog MAN kamiona

Novosti

U krugu skladišta Niskogradnje d.o.o. obavljena je primopredaja novog kamiona MAN TGM 18.320 4X4 BB sa trostranim kiperskim sandukom marke MEILLER, vrijednosti 763.300,00 kn (bez PDV-a). Vozilo je nabavljeno putem javne nabave usluge financijskog leasinga na pet godina, sa učešćem Niskogradnje u visini od 25% ukupne nabavne vrijednosti (238.531,25 kuna).

Novi kamion nabavljen je za potrebe prijevoza tereta i kamenog materijala prilikom obavljanja radova na sanaciji i održavanju nerazvrstanih cesta te građevinskim radovima i zimskoj službi.

Nabavom novog vozila uvelike se povećava operativni kapacitet i olakšava izvođenje radova iz djelatnosti Niskogradnje d.o.o., što u konačnici znači daljnje poboljšanje usluga prema građanima, prvenstveno kroz efikasnije održavanje komunalne infrastrukture.

Ispred grada Pregrade i Niskogradnje d.o.o. primopredaji su prisustvovali gradonačelnik Marko Vešligaj i direktor Niskogradnje d.o.o., Marijan Peer.