UREĐENJE GROBLJA NA PODRUČJU GRADA PREGRADE

Novosti
U sklopu uređenja i održavanja groblja na području grada Pregrade, u tijeku su radovi na uređenju i asfaltiranju staza i održavanju hortikulture na gradskom groblju Pregrada. Uređenjem je obuhvaćeno uklanjanje odumrlih stabala i grmolikog bilja, razbijanje postojećeg asfalta, zemljani iskopi, navoz šljunka i priprema za asfaltiranje te ugradnja novog asfaltnog sloja. Nakon pripremnih radova prvo će se izvršiti asfaltiranje užih, sporednih staza, a nakon toga asfalt će biti položen i na glavne staze.
Kroz uređenje staza planirana je i zamjena i uređenje asfaltnog sloja na glavnom ulazu na stari dio groblja uz uklanjanje stepenica, čime će se olakšati pristup groblju osobama s invaliditetom.
Poboljšanjem vremenskih prilika, izvode se i radovi na proširenju, uređenju i nasipavanju proširenog dijela parkirališta kod mrtvačnice na mjesnom groblju u Kostelu.
Radove u potpunosti financira upravitelj groblja na području grada Pregrade Niskogradnja d.o.o., koja je i izvođač radova na mjesnom groblju u Kostelu i pripremnih radova na gradskom groblju u Pregradi.