RECIKLAŽNO DVORIŠTE GRADA PREGRADE NAGRAĐUJE!

Novosti

I ove godine reciklažno dvorište Grada Pregrade nagraditi će jednog od naših sugrađana, koji sve više prepoznaju važnost pravilnog zbrinjavanja i reciklaže korisnog otpada i usvajaju dobre navike gospodarenja otpadom koji nastaje u njihovim kućanstvima. U prilog tome govore podaci da je od početka godine pa do kraja studenog ove godine na reciklažno dvorište grada Pregrade zaprimljeno ukupno 239.775,00 kg raznog otpada, koji se predaje na daljnje zbrinjavanje, oporabu ili reciklažu. Porast količine otpada zaprimljenog na reciklažno dvorište iz godine u godinu pokazuje kako je izgradnja reciklažnog dvorišta polučila pozitivan utjecaj na razvoj svijesti građana o važnosti brige za okoliš našeg grada, koja iz godine u godinu sve više raste uz pozitivni efekt na okoliš – smanjenje broja divljih odlagališta i količine otpada bačenog u okoliš.

Više o tome uskoro…