Sanacija nerazvrstanih cesta na području grada Pregrade

Novosti

S obzirom na vremenske nepogode u periodu lipanj – srpanj, na području grada Pregrade došlo je do znatnog oštećenja nerazvrstanih cesta na području grada. Djelatnici Niskogradnje d.o.o. izlazili su u tome periodu na teren i vršili sanaciju oštećenja po mjesnim odborima kako bi se osigurala prohodnost cesta, s obzirom da vremenske prilike nisu dozvoljavale detaljnije radove. Stabilizacijom vremenskih prilika pristupilo se sanaciji cesta po mjesnim odborima na temelju dostavljenih zapisnika mjesnih odbora, sa navozom kamenog materijala i njegovim poravnanjem, te sabijanjem. Radovi se privode kraju na području MO Pregrada i MO Plemenšćina, u kojima će sanacija biti završena do kraja ovog tjedna, a na području MO Kostel, MO Benkovo i MO Bušin završetak radova očekuje se do kraja sljedećeg tjedna. Uz povoljne vremenske prilike, kompletna sanacija nerazvrstanih cesta na području grada Pregrade biti će završena do kraja sljedećeg tjedna.

Građane molimo za strpljenje i razumijevanje.